Zapytaj
eksperta!
  • 801 000 501
  • formularz kontaktowy
Platforma B2B Platforma B2B Instagram - Topserw Google Plus - Topserw Facebook - Topserw Youtube - Topserw
Strona główna > Artykuł > Warto przeczytać > Bezpieczne przechowywanie beczek i pobieranie płynów

Centrum informacji

Bezpieczne przechowywanie beczek i pobieranie płynów

Metoda wypływu grawitacyjnego

W metodzie tej stosuje się bezpieczny kurek, który wymaga ustawienia beczki w pozycji poziomej. Odpowiednie urządzenie, takie jak kołyska lub podstawa do beczek, ułatwiają ustawienie beczki w pozycji do pobierania płynu i pozwalają na jej przechowywanie w tej pozycji. Metoda wypływu grawitacyjnego wymaga stosowania odpowietrznika beczki, zasobnika na rozlany płyn, przewodu wyrównawczego między beczką a napełnianym pojemnikiem, oraz przewodu uziemiającego, podłączonego do beczki i pobliskiego punktu uziemienia, jak np. rura wodociągu z zimną wodą. Niektóre przepisy zabraniają stosowania tej metody. Należy sprawdzić to w lokalnych przepisach.

Metoda pompowania

Stosowana do beczek ustawionych pionowo, także wymaga użycia odpowiednich połączeń wyrównawczych i uziemiających. Na rynku oferowanych jest wiele pomp przeznaczonych do tego celu, przy czym niektóre z nich wyposażone są w wąż przewodzący, stanowiący zabezpieczenie przed zapłonem pompowanego płynu.

W przypadku konieczności tymczasowego przechowywania beczki przed zamontowaniem kurka lub pompy, zaleca się zainstalowanie odpowiedniego uziemienia oraz odpowietrzenia beczki. Przy pobieraniu płynów łatwo palnych lub zapalnych z jednego pojemnika do drugiego należy pamiętać o połączeniu tych pojemników i ich uziemieniu, aby wyeliminować możliwość wystąpienia wyładowania elektrostatycznego, które może spowodować zapłon par cieczy. Dokładne informacje dotyczące zalecanych metod postępowania odnośnie eliminowania ładunków elektrostatycznych podano w przepisach NFPA 77, Zalecane praktyki postępowania z ładunkami elektrostatycznymi.

Uziemienie i połączenie wyrównawcze

Gromadzenie się ładunku elektrostatycznego na pojemnikach i ludziach jest groźnym źródłem wyładowań elektrostatycznych, które mogą być przyczyną powstania pożaru płynów łatwo palnych w czasie ich przelewania lub użycia.

Przy przelewaniu płynów łatwo palnych z beczek do pojemników należy wykonać między nimi połączenie wyrównawcze, które zapewni wyrównanie potencjałów elektrostatycznych między pojemnikami, a tym samym zapobiegnie powstawaniu wyładowań, które mogą doprowadzić do zapłonu par cieczy.

Uziemienie. Podłączenie wszystkich pojemników do uziemienia jest zalecaną metodą zapobiegania powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Przewody uziemiające należy podłączyć do każdej beczki oraz punktu uziemienia, oraz pozostawić na miejscu tak długo, jak długo beczka znajduje się w pomieszczeniu. Połączenie wyrównawcze to po prostu zwykły przewód łączący pojemnik zawierający płyn, z pojemnikiem, do którego płyn jest pobierany. Połączenie to zapewnia wyrównanie potencjałów obydwu pojemników, a tym samym eliminację możliwości powstania wyładowań elektrostatycznych między tymi pojemnikami. Przed rozpoczęciem napełniania pojemnika z kurka umieszczonego w beczce należy podłączyć do pojemnika przewód, który został uprzednio podłączony do beczki.

Najważniejsze jest zapewnienie połączenia metal-metal między materiałem konstrukcyjnym pojemnika a przewodami wyrównawczymi i uziemiającymi. Miejsce podłączenia tych przewodów musi być czyste, wolne od brudu i rdzy, i musi zapewniać dobry kontakt z odkrytym metalem pojemnika.

Ograniczanie wycieków

Przy przelewaniu płynów zawsze istnieje ryzyko rozlania pewnej ich ilości. W celu uniknięcia wypadków wynikających z poślizgnięcia i upadku, oraz aby uchronić posadzkę pomieszczenia zakładowego, przewody odpływowe i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, należy zastosować różne środki zapobiegające rozlaniu płynu w trakcie jego przelewania. Pod kurkiem każdej beczki należy umieścić misę zbiorczą, której zadaniem jest zbieranie cieczy wypływającej ze zużytego lub uszkodzonego kurka. Misy te są to pozbawione pokryw pojemniki, które mogą posiadać perforowaną wkładkę zapobiegającą kontaktowi zgromadzonego w nich płynu z zewnętrznymi źródłami zapłonu. Do zapobiegania dużym wyciekom stosuje się zgodne z przepisami EPA palety i podstawy do beczek o pojemnościach 110 i 200 litrów.Powyżej: Kurek z certyfikatem bezpieczeństwa wyposażony jest w wewnętrzną pułapkę przeciwogniową, która zapobiega przedostawaniu się ognia do wnętrza beczki.Powyżej: Odpowietrznik zamontowany na beczce ustawionej w pozycji poziomej z ręcznym uwalnianiem podciśnienia. Uwalnianie nadciśnienia odbywa się automatycznie.

Kurki do beczek

Bezpieczne kurki do pobierania płynów łatwo palnych z beczek mają automatyczne zamknięcie i wyposażone są w wymienne uszczelki. Wewnętrzne pułapki przeciwogniowe szybko odprowadzają ciepło, chroniąc zawartość beczki przed ogniem.
W ofercie firmy Justrite znajduje się kilka bezpiecznych kurków. Jeden z nich to standardowy kurek sztywny, wykonany z mosiądzu. Pozostałe dwa to kurki obrotowe wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Kurki te można szczelnie wkręcić w otwór beczki, a następnie wyregulować ustawienie kurka tak, aby był ustawiony dokładnie pionowo. Cecha ta pozwala uniknąć groźnych wycieków wynikających z przekręcenia i zerwania gwintu otworu w beczce, lub niedokręcenia kurka dla uzyskania jego prawidłowej pozycji pionowej. Wszystkie kurki 3" NPT posiadają dopuszczenie FM i mogą być blokowane na kłódkę, aby zapobiec nieupoważnionemu poborowi płynu z beczki.

Oferowane są także węże przedłużające, które są wkręcane w wylewkę kurka, i pozwalają na zmniejszenie ryzyka rozlania płynu, a także tworzą połączenie elektryczne między beczką a pojemnikiem, o ile oczywiście zapewniony jest bezpośredni kontakt metal-metal.
Płyny o wyższej lepkości, dla których standardowy kurek 3" NPT jest zbyt mały, mogą być pobierane za pomocą bezpiecznego zaworu odcinającego wkręcanego w otwór beczki o średnicy 2". Zawory odcinające wykonane są z mosiądzu i posiadają dopuszczenie FM do użycia przy płynach niekorozyjnych o lepkości 2000 SSU lub wyższej (lepkość podobna, jak dla oleju silnikowego 30W).
Przewody antystatyczne dla beczek redukują zagrożenie stwarzane przez ładunki elektrostatyczne. Oferowane są w postaci elastycznych przewodów gołych lub izolowanych, z końcówkami w formie krokodylków, zacisków ręcznych, zacisków C lub rurowych.

Odpowietrzanie beczek

Beczki zawierające płyny łatwo palne wymagają odpowietrzania w celu uwalniania ciśnienia narastającego w wyniku wzrostu temperatury otoczenia, a także dla rozładowania podciśnienia powstającego w beczce podczas pobierania z niej płynów lub w przypadku jej nagłego ochłodzenia. Ciśnienie lub podciśnienie może spowodować uszkodzenie pojemnika. W przypadku pożaru szkody wynikające z wycieku lub wybuchu beczki, w której nastąpił nadmierny wzrost ciśnienia, są niemożliwe do oszacowania.

Beczka wyposażona w kurek do pobierania płynu musi posiadać także zawór odpowietrzający, dopuszczony do użytkowania przy danym rodzaju płynów, i zamontowany w drugi otwór beczki. Zadziałanie odpowietrznika następuje przy wzroście podciśnienia do wartości ok. 0,35 bara i zatrzymuje się po spadku ciśnienia do bezpiecznej wartości poniżej tego poziomu.

W przypadku pożaru lub wystąpienia innych skrajnie niekorzystnych warunków termicznych ciśnienie wewnątrz beczki może narastać szybciej, niż czas zadziałania zaworu odpowietrzającego wyposażonego w mechanizm sprężynowy. W takiej sytuacji następuje zadziałanie zaworu bezpieczeństwa wbudowanego w odpowietrznik, którego zadaniem jest szybkie uwolnienie wysokiego nadciśnienia powstałego w beczce, aby zapobiec jej rozerwaniu. Uwalnianie podciśnienia jest niezbędne dla zapewnienia płynnego pobierania cieczy z beczki oraz dla zabezpieczenia beczki przed zapadnięciem się boków i wyciekiem.

Oferujemy dwa rodzaje odpowietrzników do beczek, obydwa z dopuszczeniem FM. Jeden zapewnia automatyczne uwolnienie nadciśnienia i podciśnienia. Drugi automatycznie uwalnia nadciśnienie oraz posiada ręcznie sterowany mechanizm uwalniania podciśnienia.

Powyżej: Odpowietrznik na pionowo ustawionej beczce zapewnia automatyczne uwolnienie zarówno pod- jak i nadciśnienia. Klucz wykonany z nieiskrzącego stopu metali pozwala na bezpieczne odkręcenia korka beczki.

Akcesoria do beczek

Transportowanie pełnych beczek o wadze do 27 kg może być trudne, a użycie sprzętu zmechanizowanego często jest niemożliwe ze względu ograniczoną przestrzeń manewrową. Skutecznym rozwiązaniem przemieszczania beczek jest stalowa kołyska oraz polietylenowa podstawa z kółkami, która dodatkowo stanowi zabezpieczenie na wypadek wycieku z beczki. Są także inne rodzaje akcesoriów, które ułatwiają korzystanie z beczek. W celu maksymalnego opróżnienia beczki ustawionej poziomo stosuje się adapter syfonowy. Oferowane są także urządzenia umożliwiające określenie poziomu płynu w beczce, np. polietylenowy wskaźnik pływakowy do beczek stojących lub żeliwny wskaźnik napełnienia do beczek leżących.    

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.wychwytowa.pl

Witryna www.wychwytowa.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.